Samen kom je verder: Open Source Software in de Hydrologie

20-09-2018
20-09-2018
Royal HaskoningDHV, Amersfoort

 Samen komen we verder

Programma (Concept)

13:30   Inloop
14:00   Openingspresentatie: nut en noodzaak van Open Source
14:15   6 x 10 minuten presentaties vanuit ontwikkelaars perspectief
15:15   Pauze
16:00   Presentatie: gebruikersperspectief
16:15   Presentatie: opdrachtgevers perspectief
16:30   Discussie
17:00       Borrel
18:30   Einde

 

Bereikbaarheid

Voor de bereikbaarheid van het kantoor van Royal HaskoningDHV met zowel auto als OV verwijzen wij u graag naar deze beschrijving.

Ledenprijs € 0,00
Niet ledenprijs (€ 0,00)

Voorwaarden

Deelname aan het symposium is gratis. In verband met de catering verzoeken wij u wel om zich aan te melden.