De NHV organiseert op 14 februari een workshop over het toetsen van watersystemen op droogtegevoeligheid. Deze workshop is een initiatief van Gé van den Eertwegh.

Workshop normering en toetsing ‘droogte’

Van kennis via beleid naar wetgeving en juridisch kader: helpt een wettelijk geregelde ‘droogte-toets’ tot realisatie van droogte-bestendige gebieden? Zo ja, hoe ziet zo’n toets eruit?

Hoe ondersteunen we vanuit de hydrologie bestuurlijk lef om droogte en verdroging structureel aan te pakken?

Hoe komen we met onze hydrologische kennis van nu tot droogte-bestendige gebieden? Welke kennis missen we echt nog, of kunnen we starten?

Hoe koppelen we oplossingen droogte en wateroverlast, hoe koppelen we water en stikstof (lucht, waterkwaliteit)?

Programma dinsdag 14 februari

14:00 – 16:00 Workshop Normering en toetsing ‘droogte’ in laag- en hoog-Nederland

  • Inleiding/pitches over (1) kennis en kunde anno nu en (2) het beleid – bestaande en nieuwe wetgeving
  • Discussie met de zaal
  • Terugkoppeling en conclusies trekken

16:00-16:30 Uitreiking Hydrologieprijs

16:30-17:30 Borrel

Aanmelden kan tot en met 10 februari via deze link.