In de NHV-serie Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) ontmoeten we de helden achter onze hydrologische parameters, functies en theorieën. Tijdens JOH! bezoeken we bedrijven in de watersector en discussiëren we (informeel) over het verleden, heden en toekomst van de hydrologie. Op 12 april vond de tweede JOH! plaats bij Hydrologic in Amersfoort met Ir. in de Hydrologie Piet Warmerdam van de Wageningen Universiteit. Piet Warmerdam is onder andere bekend van zijn onderzoek naar de afvoerdynamiek van de Hupselse Beek. Zijn motto voor de avond was dan ook “de Hupsel, inspiratiebron voor hydrologen: speuren naar de samenhang tussen metingen en verschijnselen”.