Tijdens een periode van droogte is inzicht in de toestand van het bodem-watersysteem cruciaal om maatregelen te treffen om schade als gevolg van droogte te beperken. In dit artikel laten we zien hoe met behulp van droogte-indices in combinatie met actuele meetgegevens de mate van droogte in verschillende compartimenten van het watersysteem uniform kan worden bepaald. Zo kunnen zowel de actuele droogtetoestand als de ruimtelijke verschillen tussen regio’s inzichtelijk worden gemaakt. De resulterende droogte-indices zijn ook te zien in een internetportaal dat voor iedereen toegankelijk is (https://droogteportaal.nl/).