Op 3 december 2022 overleed prof. dr. ir. Frans C. van Geer, voormalig TNO’er en emeritus hoogleraar ‘Methoden van bodemen grondwatermonitoring’ aan de Universiteit Utrecht. Frans zal worden herinnerd als een invloedrijk hydroloog. Hij was een belangrijke grondlegger en aanjager van het toepassen van stochastische methoden in de grondwaterhydrologie, in het bijzonder bij het optimaliseren van grondwater-meetnetten. Maar meer nog was hij een geliefde leermeester van zijn collega’s, afstudeerders en promovendi.