Op zoek naar informatie over de achtergronden van de wingebieden van waterleidingbedrijf Dunea, stuitte ik op een rapport dat de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands in 1940 uitbracht over (hoe men destijds dacht over) de toekomst van de drinkwatervoorziening. Mijn speurtocht naar een ingescand exemplaar leverde niets op, maar ik vond een antiquariaat waar ik een fysiek exemplaar kon bemachtigen. Ik heb ongetwijfeld te veel betaald voor het rapport, maar het bleek een genot om door te nemen, mede
omdat er voorspellingen in staan over hoe de wereld er in het jaar 2000 zou uitzien. Zaten ze er ver naast? Zijn de gemaakt keuzes achteraf goed of fout?
Wat kunnen we anno 2023 van dit rapport leren als we toekomstbeelden schetsen voor het jaar 2100?