Met zijn essay ‘Water in de landbouw, altijd te veel en te weinig?’ (Van Bakel, 2020) wil onze gewaardeerde collega Jan van Bakel relativering en nuance in de discussie over het droogteprobleem van Nederland brengen. “De ‘feiten’ die te berde worden gebracht zijn namelijk nogal eens gekleurd door vooronderstellingen en opportunisme”, aldus van Bakel. Zijn essay is prikkelend en nodigt uit tot een reactie. Die geven we hier, in de wens zo een bijdrage te kunnen leveren aan een open dialoog over het gewenste waterbeheer in het landelijk gebied van Nederland.