Op de bijzonder goed bezochte, online NHI-dag van 21 januari jl. hing er één ding duidelijk in de lucht: enthousiasme over recente ontwikkelingen en de snelheid waarmee die elkaar opvolgen. Maar misschien nog wel belangrijker is de constatering dat we steeds meer gegevens, modellen en scripts met elkaar delen. Water houdt zich niet aan grenzen, dus moet er worden samengewerkt. En dat lukt: NHI is echt een gezamenlijk project van alle (semi-)overheden in het waterdomein.