In het innovatieproject TKI-3 draagt Waterschap Hunze en Aa’s bij aan het doorontwikkelen van de simulatiesoftware D-Hydro van Deltares. Een van de doelen in dit TKI is om complexe sturing van kunstwerken in het watersysteem op een goede manier te kunnen modelleren in D-Hydro. In dit artikel beschrijven wij de casus van de Kleine Zeesluis bij Delfzijl. Deze sluis kan worden ingezet voor extra spuicapaciteit bij hoogwater op de Eemsboezem. We hebben de beslisregels rond de inzet van dit kunstwerk met succes weten te vertalen naar een stroomschema, dit gemodelleerd in Excel en uiteindelijk ook in D-Hydro. In dit artikel
delen we onze ervaringen.