Stromingen 2000
Filter op nummer

Inhoudsopgave / / 2000 - 4

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2000 - 4

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Anton Poot en Paul Schot / 2000 - 4

Neerslaglenzen: vorm en dynamiek

Bij hydro-ecologische herstelprojecten zijn berekeningen van de effecten van maatregelen op de waterkwaliteit in de wortelzone vaak nog een ondergeschoven kindje. In dit artikel worden een aantal modellen besproken waarmee de vorm en dynamiek van neerslaglenzen kunnen worden beschreven.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Kees Maas / 2000 - 4

Het verlagingspatroon rondom een put babij een niet-versmeerde breuk in een gelaagde aquifer

Lees artikel
Artikel / Theo Olsthoorn / 2000 - 4

Een kleilaag met gaten? Naar aanleiding van vernattingsschade aan 47 percelen in de Duin- en Bollenstreek in 1997

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes / 2000 - 4

Symposia: Amfibisch wonen

Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 2000 - 4

Hatsi-kD 45: Landelijk gezien veroorzaakt de drinkwaterwinning een grondwaterstandsdaling van 2 cm.

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk / 2000 - 4

Upscaling and downscaling methods for environmental research'

Lees artikel
Overig / Harry Boukes en John Doherty / 2000 - 4

Software: Modflow-2000

Lees artikel
Overig / Guido Gezelle / 2000 - 4

Waterdicht

Lees artikel
Overig / Harry Boukes & John Doherty / 2000 - 4

Software: Modflow 2000

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2000 - 3

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / / 2000 - 3

Redactioneel

Lees artikel
Artikel / Gualbert Oude Essink / 2000 - 3

Zoutwaterintrusie in het grondwatersysteem van de Kop van Noord-Holland: een toepassing van de driedimensionale computercode MOCDENS3D

Lees artikel
Artikel / Theo Olsthoorn / 2000 - 3

Complexe oplossingen uit het boek van Bruggeman

Lees artikel
Artikel / Mark van de Wouw / 2000 - 3

De GHG, zo veranderlijk als het weer

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) zijn waarden die vaak gebruikt worden om de hydrologische omstandigheden van het topsysteem te karakteriseren. Tot begin negentigerjaren werd er veelal vanuit gegaan dat de GHG en GLG, die op basis van 8 jaar zijn geschat ook voor een gemiddelde situatie gelden en daarmee onafhankelijk zijn van meteorologische fluctuaties. Dit artikel is een poging om hydrologen, plantoetsers en eenieder die gebruik maakt van de GHG en GLG inzicht te geven in de betrekkelijke veiligheid van deze grootheden. Onderzoek van Knotters en Van Walsum (1994) heeft eerder aangetoond dat de GHG en de GLG, op basis van 8 jaar sterk afhankelijk zijn van het weer in die periode van 8 jaar.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Michael Blokland en Kees Maas / 2000 - 3

Nogmaals, is de kD-waarde rondom pompstations altijd hoger?

Lees artikel
Essay / Cees Kwakernaak / 2000 - 3

Opinie: Strijd tegen het water? Strijd om water!

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Theo Olsthoorn, Han Runhaar en Flip Witte / 2000 - 3

Reactie en weerwoord op: 'Discussies en geloof in deskundigenoordeel'

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes / 2000 - 3

Symposia: Water in de keten

Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas, Sake van de Schaaf / 2000 - 3

Hatsi-kD 44: In een dik onverzadigd pakket is de doorlatendheid ongeueergelijk aan het gemiddelde neerslagoverschot.

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk & Sake van der Schaaf / 2000 - 3

Wasser und Eis', 'Analysis of the Hydrology of raised bogs in the Irish Midlands'

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2000 - 2

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2000 - 2

Redactioneel

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2000 - 2

Lef

Lees artikel
Artikel / J.W.M. Lambert / 2000 - 2

Concurrentie voor de struisvogel: de camerasonde

De rechtgeaarde aardwetensclzapper vindt dat hij of zij een bijzonder boeiend vak heeft. Een ding is jammer. Je kunt nooit eens kijken of alles er echt zo uit ziet als je voor je berekeningen en hypotheses hebt aangenomen. Natuurlijk, je kunt een goede indruk krijgen door het maken van boringen, bijvoorbeeld met steekmonsters of continue technieken. Je kunt lakprofielen maken en meer abstract kun je door sonderingen en geofysisch meten een goede indruk krijgen over de bodemopbouw. Een talud van een diepe ontgravinggeeft ook een fantastisch beeld van de werkelijke bodemopbouw. Sinds enige tijd is er een nieuwe mogelijkheid bijgekomen, waarmee echt in de grond kan worden gekeken: de camerasonde. Met dit unieke apparaat wordt de struisvogel naar de kroon gestoken. In dit artikel wordt de camerasonde gepresenteerd.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Theo Olsthorn / 2000 - 2

Eendimensionale stroming in meerlagensystemen

Lees artikel
Artikel / Herbert Bos en Marijke Jaarsma / 2000 - 2

Overstromingen in Mozambique

Na de overstromingen van februari-maart 2000 in Mozambique wilden wij voor Stromingen onze visie geven op de oorzaken van een dergelijke ramp. Dit artikel pretendeert niet een volledige wetenschappelijke en analytische beschrijving te zijn van het fenomeen waterbeheersing tijdens overstromingen in Mozambique, maar is geschreven vanuit onze persoonlijke ervaringen. Wij zijn als hydroloog betrokken bij de watersector in Mozambique en hebben uit hoofde van onze functies te maken met het beheer van o.a. de rivier de Limpopo.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Th.G.J. Witjes / 2000 - 2

Waternood en duurzaamheid

Lees artikel
Essay / Han Runhaar / 2000 - 2

Afrekenbare doelen

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Jos von Asmuth, Ab Grootjans, Jan-Philip Witte en Han Runhaar / 2000 - 2

Reactie en weerwoord op: 'Planten als indicatoren voor water'

Lees artikel
Verslag / Harry Boukes en Michael van der Valk / 2000 - 2

Ruimte voor water

Lees artikel
Hatsi-KD / Kees Maas / 2000 - 2

Hatsi-kD 43: De Dupuit-aanname

Lees artikel
Overig / / 2000 - 2

Waterdicht

Lees artikel
Inhoudsopgave / / 2000 - 1

Inhoudsopgave

Lees artikel
Redactioneel / Harry Boukes / 2000 - 1

Informatie

Lees artikel
Artikel / Peter Jansen en Han Ruhaar / 2000 - 1

Afwegingen bij het vaststellen van het optimale grondwaterregime voor natuurgebieden

Lees artikel
Artikel / Harry Boukes / 2000 - 1

Een blik in de gereedschapskist van de hydroloog

Elke vakman heeft zijn eigen gereedschap. En zodra een substantieel aantal mensen een bepaald vak uitoefent, heeft het zin om ervaringen met dit gereedschap uit te wisselen. In deze bijdrage wil ik een aantal gereedschappen de revue laten passeren die ik al dan niet uit vrije wil in mijn gereedschapskist heb opgenomen. Met het ene hulpmiddel ben ik blijer dan met het andere.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / T. Rientjes en W.J. Zaadnoordijk / 2000 - 1

Hoogwatervoorspelling: fysisch gebaseerde regen-afvoermodellering

In dit artikel wordt een verbeterde kalibratiemethodiek voorgesteld voor fysisch gebaseerde regen-afvoermodellering in hellende stroomgebieden met natuurlijke afstroming. Voor de kalibratie worden meerdere variabelen gebruikt en er wordt automatische parameteroptimalisatie toegepast. Het hoofddoel van dit artikel is de voorgestelde methodiek te bespreken. Voor de parameteroptimalisatie wordt gebruik gemaakt van het parameterschattingspakket PEST terwijl als afvoercode FLOWSIM wordt gebruikt. De opzet van FLOWSZM en het gebruik van PEST worden kort besproken. Momenteel wordt onderzocht of de voorgestelde methodiek ook daadwerkelijk tot betere modelresultaten leidt. Dit artikel bespreekt het natuurlijke afvoergedrag in hellende stroomgebieden en de fysisch gebaseerde modellering ervan. In het verlengde wordt duidelijk gemaakt waarom fysisch gebaseerde afvoermodellen volgens veel literatuur nu nog onvoldoende in staat zijn het afvoergedrag weer te geven. Met dit (methodische) artikel willen wij een bijdrage leveren in de fundamentele discussie of we met fysisch gebaseerde regen-afvoer-modellen wel in staat zijn het afvoergedrag te voorspellen.

 … lees verder
Lees artikel
Artikel / Jan-Philip Witte en Han Runhaar / 2000 - 1

Planten als indicatoren voor water

Lees artikel
Reactie & weerwoord / Harm Janssen, Kees Maas, Kick Hemker, Jan van Bakel, Reinder Feddes, Piet Groenendijk, Henk Kooi, Philip Nienhuis, Jos von Asmuth / 2000 - 1

Meerdere reacties

Weerstand', 'Het grondwatermodel als civieltechnisch gereedschap', 'Prioriteiten in hydrologisch onderzoek', 'Modellering van niet-stationaire grondwaterstroming; vergeten we iets?', ''Watervrees voor onzekerheid', 'Niet-lineaire tijdsdiscretisatie bij tijdreeksanalyse'

 … lees verder
Lees artikel
Verslag / Hannie de Ruiter / 2000 - 1

Startbijeenkomst werkgroep pyriet

Lees artikel
Boekbespreking / Michael van der Valk, Mark Bakker & Hans Gehrels / 2000 - 1

Meerdere boekbesprekingen

'Remotely sensed hydrological isolation', 'Applied Mathematics in Hydrogeology', 'W├Ârterbuch und Lexikon der Hydrogeologie', 'Impact of hydrological changes on nature conservation areas in the Netherlands'

 … lees verder
Lees artikel
Overig / Harry Boukes / 2000 - 1

K. Michel's dichtbundel 'Waterstudies'

Lees artikel